Award Number Organization City State Amount Award FY NOFO
TI085535-02 UNIVERSITY OF PITTSBURGH AT PITTSBURGH PITTSBURGH PA $245,000 2023 TI-22-011
TI085526-02 WRIGHT STATE UNIVERSITY DAYTON OH $245,000 2023 TI-22-011
TI085529-02 AZUSA PACIFIC UNIVERSITY AZUSA CA $241,329 2023 TI-22-011
TI085532-02 MEHARRY MEDICAL COLLEGE NASHVILLE TN $245,000 2023 TI-22-011
TI085533-02 KENNESAW STATE UNIVERSITY KENNESAW GA $243,017 2023 TI-22-011
TI085534-02 URSULINE COLLEGE CLEVELAND OH $244,532 2023 TI-22-011
TI085527-01 UNIVERSITY OF COLORADO DENVER Aurora CO $243,027 2023 TI-22-011
TI085530-01 UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA VERMILLION SD $245,000 2023 TI-22-011
TI085525-01 PURDUE UNIVERSITY WEST LAFAYETTE IN $237,602 2023 TI-22-011