Award Number Organization City State Amount Award FY NOFO
TI082453-04 ROWAN UNIVERSITY SCHOOL/OSTEOPATHIC MED STRATFORD NJ $500,000 2022 TI-19-008
TI082481-04 STANLEY STREET TREATMENT AND RESOURCES FALL RIVER MA $500,000 2022 TI-19-008
TI082483-04 THE MONTROSE CENTER HOUSTON TX $427,000 2022 TI-19-008
TI082480-04 MILE HIGH COUNCIL ON ALCOHOLISM AND DRUG ABUSE DENVER CO $500,000 2022 TI-19-008
TI082482-04 ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF MEXICAN AMERICANS, INC. Houston TX $500,000 2022 TI-19-008
TI082494-04 FACES NY, INC. NEW YORK NY $500,000 2022 TI-19-008
TI082495-04 TARZANA TREATMENT CENTERS, INC TARZANA CA $500,000 2022 TI-19-008
TI082392-04 NEIGHBORHOOD HOUSE, INC. SEATTLE WA $500,000 2022 TI-19-008
TI082395-04 PROCEED, INC. ELIZABETH NJ $500,000 2022 TI-19-008
TI082398-04 TEAM MANAGEMENT 2000, INC. HACKENSACK NJ $500,000 2022 TI-19-008
TI082399-04 META HOUSE, INC. MILWAUKEE WI $500,000 2022 TI-19-008
TI082402-04 COUNTY OF MIAMI-DADE MIAMI FL $410,457 2022 TI-19-008
TI082412-04 VOLUNTEERS OF AMERICA OF LOS ANGELES LOS ANGELES CA $500,000 2022 TI-19-008
TI082416-04 GUIDANCE/CARE CENTER, INC. KEY WEST FL $499,179 2022 TI-19-008
TI082417-04 VOLUNTEERS OF AMERICA, INC. NEW ORLEANS LA $499,035 2022 TI-19-008
TI082446-04 COUNTY OF FULTON ATLANTA GA $487,869 2022 TI-19-008
TI082447-04 UNIV OF ARKANSAS FOR MED SCIS LITTLE ROCK AR $499,998 2022 TI-19-008
TI082448-04 AIDS SERVICE CENTER OF NEW YORK CITY NEW YORK NY $500,000 2022 TI-19-008
TI082449-04 SERVING CHILDREN AND ADULTS IN NEED, INC. LAREDO TX $500,000 2022 TI-19-008
TI082451-04 DREXEL UNIVERSITY PHILADELPHIA PA $499,604 2022 TI-19-008
TI082458-04 ODYSSEY HOUSE LOUISIANA, INC. NEW ORLEANS LA $500,000 2022 TI-19-008
TI082387-04 ST. LUKE'S-ROOSEVELT INST FOR HLTH SCIS NEW YORK NY $500,000 2022 TI-19-008
TI082388-04 COPE COMMUNITY SERVICES, INC. TUCSON AZ $479,094 2022 TI-19-008
TI082390-04 ARGUS COMMUNITY, INC. NEW YORK NY $478,053 2022 TI-19-008
TI082401-04 ST JOHN'S WELL CHILD CENTER, INC. LOS ANGELES CA $500,000 2022 TI-19-008

Displaying 1 - 25 out of 77