Award Number Organization City State Amount Award FY NOFO
TI082567-03 UNIVERSITY OF PITTSBURGH AT PITTSBURGH PITTSBURGH PA $149,994 2021 TI-19-011
TI082569-03 ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI NEW YORK NY $150,000 2021 TI-19-011
TI082570-03 BROWN UNIVERSITY PROVIDENCE RI $146,144 2021 TI-19-011
TI082571-03 UNIVERSITY OF VERMONT & ST AGRIC COLLEGE BURLINGTON VT $103,766 2021 TI-19-011
TI082551-03 OHIO STATE UNIVERSITY COLUMBUS OH $150,000 2021 TI-19-011
TI082552-03 UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO Chicago IL $150,000 2021 TI-19-011
TI082553-03 URSULINE COLLEGE CLEVELAND OH $150,000 2021 TI-19-011
TI082556-03 UNIVERSITY OF COLORADO DENVER Aurora CO $150,000 2021 TI-19-011
TI082560-03 UNIVERSITY OF VIRGINIA CHARLOTTESVILLE VA $149,945 2021 TI-19-011
TI082563-03 SUNY DOWNSTATE MEDICAL CENTER BROOKLYN NY $150,000 2021 TI-19-011
TI082564-03 UNIVERSITY OF NEW ENGLAND BIDDEFORD ME $149,718 2021 TI-19-011
TI082565-03 UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA VERMILLION SD $113,419 2021 TI-19-011
TI082566-03 WASHINGTON UNIVERSITY SAINT LOUIS MO $149,656 2021 TI-19-011
TI082544-03 MEHARRY MEDICAL COLLEGE NASHVILLE TN $150,000 2021 TI-19-011
TI082545-03 OREGON HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY PORTLAND OR $149,991 2021 TI-19-011
TI082546-03 AZUSA PACIFIC UNIVERSITY AZUSA CA $149,128 2021 TI-19-011
TI082547-03 UNIVERSITY OF MISSOURI KANSAS CITY KANSAS CITY MO $150,000 2021 TI-19-011
TI082548-03 WRIGHT STATE UNIVERSITY DAYTON OH $149,984 2021 TI-19-011
TI082549-03 PACIFIC UNIVERSITY FOREST GROVE OR $150,000 2021 TI-19-011
TI082550-03 UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM BIRMINGHAM AL $149,554 2021 TI-19-011
TI082546-01 AZUSA PACIFIC UNIVERSITY AZUSA CA $149,822 2019 TI-19-011
TI082547-01 UNIVERSITY OF MISSOURI KANSAS CITY KANSAS CITY MO $150,000 2019 TI-19-011
TI082548-01 WRIGHT STATE UNIVERSITY DAYTON OH $149,993 2019 TI-19-011
TI082549-01 PACIFIC UNIVERSITY FOREST GROVE OR $150,000 2019 TI-19-011
TI082550-01 UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM BIRMINGHAM AL $147,113 2019 TI-19-011

Displaying 1 - 25 out of 40